Blog

Kuchnia w restauracji – wymagania

Kuchnia w restauracji – wymagania prawne są restrykcyjne i określone przepisami prawa. Decyduje o tym fakt, że jest to szczególne miejsce w każdej restauracji. To w nim przygotowuje się posiłki dla gości, którzy są wrażliwi na czystość i higienę. Im wyższa klasa hotelu, tym wyższe oczekiwania będą mieli Klienci. Dlatego warto wiedzieć, jak prowadzić działalność gastronomiczną w oparciu o zasady HACCP. Pomoże nam to uniknąć ewentualnych zagrożeń w procesach na kuchni oraz zapewnić odpowiednio czyste potrawy.

BHP w gastronomii

Przepisy prawne dotyczące restauracji to nie tylko możliwość uniknięcia kary w wyniku kontroli sanepidu. To przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy, co ma decydujący wpływ zarówno na motywację pracowników, a także na ogólny poziom czystości wydawanych dań. Kuchnia w restauracji to wymagania, które umożliwiają pracę w czystych i sterylnych warunkach.

Wyposażenie kuchni w restauracji – urządzenia sanitarne

Aby zapewnić odpowiednie BHP w gastronomii, inwestor musi zadbać o takie wyposażenie kuchni, które umożliwi pracownikom następujące czynności:

 • zachowanie czystości rąk, twarzy i całego ciała
 • spożywanie posiłków w wyznaczonych miejscach
 • palenie tytoniu w wyznaczonych miejscach
 • mycie rąk przed wejściem do kuchni
 • pozostawienie odzieży w szafkach – wejście na kuchnie dozwolone jest wyłącznie w odzieży roboczej
 • zachowanie dbałości i higieny w trakcie pracy
 • dezynfekowanie narzędzi w trakcie pracy
 • przechowywanie narzędzi w przeznaczonych do tego miejscach

Podczas sporządzania projektu kuchni w restauracji warto mieć na uwadze powyższe wymagania. Warunkują one rozmieszczenie urządzeń sanitarnych – np. umywalka powinna się znajdować przy wejściu na kuchnię. Nałożone wytyczne określają również jednoznacznie, iż kuchnia w restauracji to wymagania, według których konieczne jest wydzielenie pomieszczenia socjalnego, szatni oraz wyznaczenie terenu, w którym można palić tytoń oraz jeść. Nie bez znaczenia pozostaje to, by instalacja elektryczna w kuchni była sprawna i bezpieczna dla pracowników.

Zapoznaj się, jakie są wymagania prawne względem mebli restauracyjnych.

Kuchnia w restauracji – wymagania HACCP

Planując wyposażenie kuchni w restauracji warto zapoznać się również z zasadami HACCP w gastronomii. Opisują one wszystkie krytyczne punkty w procesie gastronomicznym, których identyfikacja pozwoli na wyeliminowanie ryzyka zakażenia żywności wirusami, drobnoustrojami oraz innymi niepożądanymi substancjami. HACCP w gastronomii szczególną uwagę kładzie na takie aspekty, jak ergonomiczny układ kuchni, sterylność jej wyposażenia czy przechowywanie środków czystości, substancji chemicznych itp. Dlatego tym bardziej warto się z nimi zapoznać jeszcze na etapie projektowania.

Kuchnia w restauracji - wymaganiaKuchnia w restauracji – wymagania prawne

Planując wyposażenie i układ kuchni, należy bezwzględnie zapoznać się z obowiązującym prawem. Szczególnie istotne są tutaj następujące ustawy:

 • ustawa z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634, z późn. zm),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Projektując kuchnię, należy zwrócić uwagę również na Kodeks Pracy. Przepisy w nim zawarte nakładają na pracodawcę szereg obowiązków, których niespełnienie może skutkować nałożeniem na niego określonych karę przez uprawnione instytucje.

Kuchnia w restauracji to jasno sprecyzowane wymagania. Należy spełnić szereg wytycznych, aby zapewnić odpowiedni poziom czystości i higieny. Należy zadbać szczególnie o odpowiednie BHP w gastronomii, jak i przyswoić zasady HACCP. Jest to nie tylko formalność, których wypełnienie pozwoli uniknąć kar. Jest to przede wszystkim dbałość o Klienta.

Komentarzy (0)

Brak komentarzy.

Zostaw swoje uwagi