Blog

Meble restauracyjne – wymagania prawne

Meble restauracyjne to nie tylko kwestie związane z estetyką i wyglądem wnętrz. Muszą zostać spełnione określone wymagania prawne. Kontrola przestrzegania warunków obiektów gastronomicznych podlega pod kompetencje SANEPIDu. Ich niespełnienie niesie ze sobą poważne konsekwencje finansowe. Jest to powód, dla którego warto zapoznać się z prawem, jeszcze zanim zaprojektowane zostanie wnętrze.

Meble restauracyjne – podstawy prawne

Zanim zlecony zostanie projekt aranżacji wnętrz oraz instrukcje techniczne, należy przede wszystkim zajrzeć do następujących aktów prawnych:

  • ustawa z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 634, z późn. zm),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Meble restauracyjne – zaplecze

Należy pamiętać o tym, że meble restauracyjne to nie tylko wyposażenie sali obsługi gości. Wymagania dotyczą również zaplecza gastronomicznego. Warto mieć na uwadze fakt, że w szatni pracowniczej muszą obowiązkowo znaleźć się minimum dwie szafki na ubrania. Zaplecze pracownicze musi uwzględniać również konieczność oddzielenia urządzeń do mycia wyposażenia od urządzeń do mycia rąk. W praktyce sprowadza się to do konieczności zastosowania dwóch osobnych szaf na przechowywanie środków czystości.

Ważnym elementem jest kuchnia. Należy szczególnie zwrócić uwagę, żeby meble restauracyjne służące do przygotowania potraw były wykonane z blachy nierdzewnej. Zgodnie z przepisami prawa, ma to na celu zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych i epidemiologicznych oraz zapobiec przedostawaniu się bakterii i wirusów do potraw.

meble restauracyjneMeble restauracyjne – sala obsługi

Istotne regulacje dotyczą również ścian i sufitów. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, muszą być wykonane z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. W praktyce wyklucza to możliwość zastosowania elementów stolarskich, które będą trudne w myciu.

Warto pamiętać również o obowiązujących normach dotyczących mebli. Projektując krzesła lub inne meble służące do siedzenia, należy mieć na uwadze następujące normy:

– PN-9 1/F-06027.03 – dotyczące mebli przeznaczonych do siedzenia

– PN-BN 1022:2001 – Meble do siedzenia. Oznaczanie stateczności.

Ponadto odrębne normy dotyczą mebli tapicerowanych. Na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, w Polsce obowiązują dwie normy: PN-EN-1021-1 i PN-EN-1021-2. Dotyczą oceny zapalności elementów tapicerskich. Aby dane meble do restauracji zostały dopuszczone do użytkowania, muszą być trudno zapalne, zgodnie z oceną dokonaną na podstawie wskazanych metod.

Meble restauracyjne muszą spełnić określone wymagania prawne. Warto mieć to na względzie już na etapie projektu aranżacji wnętrz. Może się okazać, że np. materiały tapicerskie, jakie zaplanowano użyć, nie spełniają wymaganych norm. W konsekwencji kontrola SANEPIDu może nie dopuścić takiego lokalu do użytkowania lub nałożyć wysokie kary finansowe, za nieprzestrzeganie odpowiednich regulacji.

Komentarz (1)

  1. Kuchnia w restauracji - wymagania - Malsten - Meble - Słupsk - Pomorskie

    […] Zapoznaj się, jakie są wymagania prawne względem mebli restauracyjnych. […]

Zostaw swoje uwagi