Blog

Lada recepcyjna – wygląd i funkcjonalność

Lada recepcyjna jest miejsce pierwszego kontaktu z gościem hotelowym. O znaczeniu recepcji w hotelu szerzej rozpisywaliśmy się w tym wpisie. Dzisiaj skupimy się na zagadnieniach związanych z najnowszymi inspiracjami. Poruszona zostanie również kwestia związana z występującymi rodzajamy recepcji oraz w jakich podmiotach gospodarczych mają one równie ważną rolę do odegrania.

Lada recepcyjna w hotelu

Lada recepcyjna jest głównym elementem wyposażenia całej recepcji. Jest to miejsce pierwszego kontaktu z gościem hotelowym, dlatego warto zadbać o jego atrakcyjność. Pierwsze wrażenie, jakie wywrzecie na Waszym kliencie po przyjeździe do Waszego obiektu, w znacznym stopniu zaważy na jego skłonności do ponownego skorzystania z usług w przyszłości. Fundamentalną rolę odgrywa personel w tym przypadku, jednak spójność wizualna recepcji, jej atrakcyjność oraz przystosowanie do potrzeb gościa jest równie istotne. Zgodnie z badaniami psychologii marketingu, pierwsze 11 sekund jest kluczowych dla wykreowania pozytywnego pierwszego wrażenia.

Lada recepcyjna, a marketing pracodawcy

Powyższa zależność zachodzi w marketingu zewnętrznym. Odpowiednio dobrane meble do recepcji jednak odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu pozytywnego marketingu wewnętrznego. W teoriach zarządzania i marketingu w taki sposób określa się relację, jaka zachodzi na linii pracownik – pracodawca. W praktyce sprowadza się to do zapewnienia nie tylko uczciwych i przejrzystych zasad zatrudnienia oraz delegowania obowiązków. Równie ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy.

Z tego powodu lada recepcyjna powinna zostać dopasowana do potrzeb pracownika zatrudnionego na stanowisku recepcjonisty. Warto zadbać również o optymalnym dopasowaniu jej konstrukcji do powierzonych obowiązków. Dotyczy to zarówno wygodnego dostępu do komputera, jak i zapewnieniu możliwości odpowiedniej organizacji pracy. Szczególne znaczenie ma to zarówno w czynnościach związanych z przechowywaniem i selekcji kluczy lub kart hotelowych, jak i udostępnienie drukarki czy chociażby zapewnienie możliwości przechowywania uporządkowanej dokumentacji wewnętrznej.

Meble do recepcji, a rodzaj firmy

Warto zaznaczyć, że nie tylko hotel jest miejscem, w którym recepcja odgrywa kluczową rolę. Dotyczy to wszelkich sektorów gospodarczych, w których kreowanie pozytywnego pierwszego wrażenia w relacjach z klientem jest fundamentalne. Dlatego warto zadbać o właściwy dobór mebli do recepcji w szczególności w następujących formach działalności:

  • działalność usługowa związana ze świadczeniem usług noclegowych
  • działalność związana z sektorem ubezpieczeniowym
  • biura podróży
  • świadczenie usług finansowych w bankach i parabankach
  • wszędzie tam, gdzie wszelkie formalności związane ze świadczeniem usług załatwianych jest w oddziale lub w biurze firmy

Lada recepcyjna to miejsce pierwszego fizycznego kontaktu z klientem. Z jednej strony musi być atrakcyjna wizualnie, korespondować z identyfikacją wizualną marki, a także zapewniać komfort w trakcie obsługi. Z drugiej strony jest ona kluczowa w kreowaniu marketingu wewnętrznego firmy. Warto zadbać, by jej konstrukcja została zaprojektowana w oparciu o ergonomię pracy na danym stanowisku.

Komentarzy (0)

Brak komentarzy.

Zostaw swoje uwagi